Startuoja naujas projektas: visi Šiaulių miesto šviestuvai bus pakeisti į moderniuosius LED-us

LED Šviestuvas

Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos ir Lietuvos verslo paramos agentūros bendromis pastangomis pasirūpinta dar viena energinio efektyvumo didinimo sritimi – gautas Europos Sąjungos finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimui.

Prisidėdama prie Europos Sąjungos bendrai finansuojamų Energinio efektyvumo skatinimo priemonių įgyvendinimo, Šiaulių miesto savivaldybė pritarė „Šiaulių gatvių apšvietimo“ bendrovės parengto miesto apšvietimo tinklo modernizavimo projekto įgyvendinimui. Įvertinus visas su projektu susijusias išlaidas ir esant šiandieninėms elektros energijos kainoms, Šiaulių miestas kasmet sutaupys po daugiau kaip 20 tūkst. Eur.

2020-11-11 pasirašyta finansavimo sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto įgyvendinimo, kurio bendra apimtis beveik 4 mln. Eur. 1,6 mln. Eur skyrė ES iš struktūrinių fondų, 1,5 mln. Eur bendrovė skolinasi iš Šiaulių banko, dar beveik 1 mln. Eurų prisidės pati Bendrovė. Šia sutartimi pradedamas įgyvendinti didžiulis miesto projektas, pagal kurį visi miesto šviestuvai bus pakeisti į šviesos diodų, geriau žinomų kaip LED (angl. light emitting diodes).

Projekte numatyta visus senuosius natrio, metalo halidų, gyvsidabrio šviestuvus mieste pakeisti į modernius LED šviestuvus ir iš esmės atnaujinti dešimtadalį Šiaulių apšvietimo tinklo. Įgyvendinę projektą, Šiauliai ne tik efektyviau naudos energetinius išteklius, bet prisidės ir prie aplinkos tausojimo: LED šviestuvai naudoja mažiau elektros energijos, mažėja energijos sąnaudos elektrai gaminti, o tuo pačiu – ir į aplinką išskiriamo anglies dioksido. 

Iš viso į LED šviestuvus bus pakeista 10 616 žibintų, naujais kabeliais nutiesti 33 kilometrai apšvietimo linijų, pakeista 920 atramų ir 50 apšvietimo valdymo spintų su valdymo įranga.

Tinklo modernizavimo darbai pagal projektą bus atlikti per dvejus metus, o projekto naudos laikotarpis truks 25 metus.

Pakeitus visus miesto šviestuvus, tikimasi apie 40 proc. sumažinti miesto išlaidas elektros energijai.

Kodėl reikia investuoti į apšvietimo tinklo modernizavimą?

ES didelį dėmesį skiria energinio efektyvumo didinimui. Ką tai reiškia ir kodėl tai daroma? Energinio efektyvumo didinimas apima bet kokios energijos, naudojamos mūsų aplinkoje, tausojimą – šilumos, elektros energijos ir kt. Modernizuojami ir apšiltinami namai, keičiamos šildymo ir elektros sistemos, diegiami įvairūs sprendimai, leidžiantys taupyti šilumos ir elektros energiją. Tai daroma dėl to, kad didėjant energijos naudojimo apimtims, didėja jos išgavimo kiekiai, tuo pačiu didindami ir aplinkos taršą. Elektros energijos gamybos metu į atmosferą išmetamas didelis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Todėl, tausodami savo aplinką, tausodami gamtą, ieškome sprendimų, kurie leistų taupyti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Viena iš sričių, kurioje galima pritaikyti energijos efektyvumo didinimo priemones – gatvių apšvietimas. Pavasarį paskelbtas kvietimas teikti paraiškas gatvių apšvietimo modernizavimui. Iš viso skirta 12 mln. Eur, maksimali vienos paraiškos suma – 2 mln. Eur. Paraiškas teikė beveik visos Lietuvos savivaldybės, nuo mažiausios iki didžiausios. Viso apšvietimo modernizavimui prašoma daugiau kaip 20 mln. Eur. Kartu su Šiaulių gatvių apšvietimu paraiškas pateikė ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos gatvių apšvietimo įmonės, Panevėžio, Alytaus, Kretingos, Visagino ir kitos savivaldybės.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įdėjo nemažas pastangas, kad galėtų pasinaudoti teikiama parama ir jau pradėjo įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo projektą. Pasiruošimas projekto įgyvendinimui nebūtų toks sklandus be miesto mero A. Visocko, Savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bartulio ir paramą administruojančių institucijų – Energetikos ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros – bendradarbiavimo, supratimo ir ūkiško požiūrio, su kurių pagalba įveiktos biurokratinės kliūtys ir pradėtas projekto įgyvendinimo procesas.

Šiaulių miestą apšviečia daugiau nei 13 tūkst. šviestuvų. Iš jų daugiau kaip 2000 jau yra LED, neskaitant dabar vykdomų projektų Vilniaus bulvare ir kitose miesto vietose. Apšvietimo sistemą sudaro ne tik šviestuvai, bet ir elektros perdavimo linijos, atramos, skirstymo ir valdymo spintos, nuotolinio apšvietimo valdymo įrenginiai.

Prižiūrima kvalifikuotų  „Šiaulių gatvių apšvietimo“ bendrovės specialistų ši sistema veikia gana sklandžiai, tačiau dar gana didelė miesto apšvietimo infrastruktūros dalis yra nusidėvėjusi – paskutinė tinklų rekonstrukcija įgyvendinta prieš 15 metų. Daugumoje Šiaulių gatvių vis dar šviečia natrio lempų šviestuvai. Seni šviestuvai yra neekonomiški, naudoja daugiau elektros energijos. Negalima reguliuoti jų apšvietimo intensyvumo –  reikiamu metu pritemdyti. Kadangi dar gana didelė gatvių apšvietimo įrenginių dalis yra senstelėjusi ir neefektyvi bei reikalauja daug sąnaudų, kai siekiama užtikrinti kokybišką apšvietimą mieste, pasitarus su Šiaulių miesto savivaldybės specialistais ir vadovais, nuspręsta žengti svarbų žingsnį – investuoti ir  sparčiau modernizuoti visą miesto apšvietimo tinklą.

Svarbu pažymėti, kad atnaujindami gatvių apšvietimo tinklą Šiauliai prisidės ir prie aplinkos tausojimo. LED šviestuvai naudoja mažiau elektros energijos, mažėja energijos sąnaudos elektrai gaminti, o tuo pačiu – ir į aplinką išskiriamo anglies dioksido.  

„Šiaulių gatvių apšvietimo“ bendrovė atlikdama kasdienius tinklo priežiūros ir atnaujinimo darbus kasmet atnaujina po 8 – 10 kilometrų apšvietimo linijų, kartu įrengdama kabelius apsauginiuose vamzdžiuose, cinkuotas atramas, LED šviestuvus ir apšvietimo valdymo spintas. Įgyvendinamas projektas padės greičiau pasiekti tikslo – viso Šiaulių miesto apšvietimo tinklo modernizavimo.

Apšvietimo modernizavimo projektas dera su Savivaldybės vykdomais projektais

Specialusis reportažas: Šiaulių gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

Projekto apimtyje numatoma ne tik pakeisti šviestuvus, bet ir iš esmės atnaujinti apie 33 km apšvietimo tinklo. Atnaujinimas apima pilną apšvietimo tinklo modernizavimą – iš naujo klojami vamzdžiai, tiesiami kabeliai, statomos naujos cinkuotos atramos. Modernizavimui pasirinktos tos apšvietimo tinklo dalys, kurios yra labai susidėvėjusios, arba sutampa su kitais miesto vykdomais infrastruktūros atnaujinimo darbais. Tokį pasirinkimą lėmė siekis kooperuotis su kitais rangovais ir nedubliuoti tų pačių darbų – žemės kasimo, šaligatvių ar gatvės dangos atstatymo darbų.

Konkrečias gatvių atkarpas, kuriose apšvietimo tinklas modernizuojamas iš esmės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ suderino su savivaldybės administracija, atsižvelgdamas į jos vykdomus gatvių, šaligatvių remonto ir atnaujinimo darbus. Minėti darbai koordinuojami ir su juos atliekančiais rangovais.

Šiais metais planuojama įrengti naują pėsčiųjų dviračių taką Žemaitės gatvėje nuo J. Jablonskio iki Dubijos gatvės kartu atnaujinamas ir apšvietimo tinklas. Apšvietimas modernizuojamas ten, kur savivaldybė atnaujina gatvę arba pėsčiųjų takus. Išimtis – Vaidoto gatvės rajono apšvietimas, pasirinktas pilnai modernizuoti, nes ten, pasak projekto vadovės Mėtos Brazlauskienės, yra užsilikusios senos oro linijos, vietoj kurių bus nutiesti požeminiai kabeliai, pastatytos naujos atramos ir įrengti modernūs LED šviestuvai. ESO šį rajoną jau kabelizavo.

 Kitur darbai priderinami prie savivaldybės įgyvendinamų projektų. Pavyzdžiui, pėsčiųjų ir dviratininkų tako apšvietimo atnaujinimas prie Tilžės gatvės atkarpose tarp Gegužių ir Statybininkų gatvių ir tarp Talšos ir Aukštosios. Tilžės gatvė jau renovuota – įrengtos aikštelės, atnaujintas apšvietimas. Ir visai šalia Tilžės gatvės yra pėsčiųjų ir dviratininkų takas, kurį irgi pasirinkta atnaujinti. Tilžės gatvė yra pagrindinė miesto arterija, į kurią suteka pėsčiųjų ir transporto srautai iš kitų gatvių ir kuri jungia miesto mikrorajonus tarpusavyje. Kompleksiškai atnaujinta gatvė kartu su šalia esančiais takais ir jų apšvietimu taps dar reprezentatyvesnė bei patogesnė ir vairuotojams, ir pėstiesiems.

Lieporių ir Gegužių gatvių kampe savivaldybė planuoja įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Atliekant šiuos darbus „Šiaulių gatvių apšvietimas“ kartu į naujas pakeis ten esančias keturias atramas, o senus šviestuvus – į LED žibintus.

Vytauto, P. Cvirkos, A. Mickevičiaus, J. Jablonskio, Dubijos – pagrindinės miesto centro gatvės, kuriose yra atliekami savivaldybės darbai ir kuriose iš esmės bus atnaujintas ir apšvietimas. O modernizuodamas apšvietimo tinklą Ežero, Varpo, Gluosnio, S. Šalkauskio, Dvaro gatvėse „Šiaulių gatvių apšvietimas“ apims centre likusias neatnaujintas gatveles, kurios nepateko į kitus savivaldybės projektus, kad centrinė miesto dalis būtų atnaujinta vientisai.

Abipus Vilniaus gatvės nuo Draugystės prospekto iki miesto ribos apšvietimas taip pat bus atnaujintas iš esmės, nes šioje atkarpoje bus vykdomas savivaldybės projektas – įrengiamas pėsčiųjų šaligatvis, pritaikytas neįgaliesiems.

 Modernus apšvietimo tinklas bus įrengtas ir Jablonskio gatvės atkarpoje nuo Architektų iki Žaliūkių gatvių. Ten likusias senas atramas pakeis naujos cinkuotos, o senus natrio žibintus – modernūs LED šviestuvai. Tad visos J. Jablonskio gatvės apšvietimas bus atnaujintas iš esmės ir sudarys gražų junginį su naujai iki Jablonskio gatvės apšviesta Žemaitės gatvės atkarpa.

Apšvietimo tinklas bus pilnai modernizuotas ir judriose Dubijos gatvės atkarpose nuo Žemaitės iki Daukanto gatvės bei nuo Tilžės iki Serbentų gatvės ir susilies su kita Dubijos gatvės dalimi po senuoju viaduku iki žiedo, kur jau įrengti nauji LED šviestuvai ir pastatytos cinkuotos atramos. Taip pat iš esmės apšvietimas bus atnaujintas ir Serbentų gatvėje. Šiose didžiosiose gatvėse, vadinamosiose miesto arterijose, sujungiančiose atskirus mikrorajonus, apšvietimą pasirinkta atnaujinti neatsitiktinai, o kad būtų sudaryta vientisa ir reikšminga modernizuoto miesto apšvietimo tinklo dalis. Kartu bus modernizuojama 50 valdymo spintų, į kurias bus įdiegiamas moderni nuotoliniu būdu valdoma apšvietimo valdymo sistema.

Projekte numatyti darbai kruopščiai planuojami, šviestuvai parenkami pagal gatvės kategoriją, plotį, šaligatvių padėtį ir kitus aspektus, nuo kurių priklauso šviestuvo parametrų pasirinkimas. Daugiabučių namų kiemuose ir individualių namų kvartaluose parenkami šiltesnės gelsvos spalvinės temperatūros šviestuvai, pagrindinėse gatvėse, kur reikalingas geras ir ryškus apšvietimas – parenkami baltesnę šviesą skleidžiantys šviestuvai. Pilnai modernizuojamose dalyse keičiamos ir valdymo spintos, įdiegiant nuotolinę valdymo sistemą ir integruojant į bendrą valdymo tinklą.

Didžiąją dalį darbų atliks bendrovės darbuotojai savo jėgomis, bus išnaudotas pilnas turimas įmonės potencialas – žmogiškieji, finansiniai ištekliai, turimi mechanizmai ir įrengimai. Dalis darbų bus perkama rinkoje. Bendrovė yra perkančioji organizacija, tad visas medžiagas ir reikalingus darbus pirks viešųjų pirkimų būdu, tad bus užtikrintas geriausias kainos ir kokybės santykis.

Gatvių apšvietimo atnaujinimas bus tęsiamas ir ateityje

„Įgyvendinus šį projektą, gatvių apšvietimo modernizavimas nesustos, jis toliau plėsis į kitas neatnaujintas gatves iš centro link periferijos. Dėmesys bus skirtas ir pietinei miesto daliai“, – sako „Šiaulių gatvių apšvietimo“ direktorius Tomas Petreikis.

Jo žodžiais, viso miesto tinklo iš esmės modernizuoti pagal šį projektą nėra galimybės, nes tai reikalauja ypač didelių investicijų. Tačiau šviestuvai visame mieste bus pakeisti į efektyvesnius, taupesnius, modernius LED šviestuvus, ir bus taupomos elektros energijai skirtos miesto lėšos, kurias savivaldybė galės panaudoti kitiems tikslams arba tolimesniam tinklo modernizavimui.

Beje, anksčiau, siekiant taupyti elektros energiją, nuo 22 iki 6.30 valandos buvo išjungiama apie 30 procentų šviestuvų. Modernizuota sistema leidžia taupyti elektros energiją ne tik dėl mažesnės šviestuvų galios, bet ir dėl galimybės juos valdyti. Nakties metu, kai gyventojų aktyvumas sumažėja, sumažinamas ir apšvietimo intensyvumas. Dabar naktį užgesinamas kas antras šviestuvas, įgyvendinus projektą, švies kiekvienas šviestuvas, bet mažesniu intensyvumu.

Nuotraukos: Šiaulių televizija