Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. I ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. IV ketv.

Bendrovės direktoriaus darbo užmokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 18 d. potvarkiu Nr. M-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.