Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. I ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. II ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2024 m. I ketv.

Bendrovės direktoriaus darbo užmokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 18 d. potvarkiu Nr. M-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.