Tilžės ir P. Cvirkos gatvių sankryžoje pėsčiųjų saugumui įrengtas šviesoforas su sekundžių laikmačiu

Laikmačiai

Šiauliuose Tilžės ir P. Cvirkos gatvių sankryžoje jau veikia naujas reguliuojamas pėsčiųjų perėjos šviesoforas su sekundžių laikmačiu pėstiesiems. Dabar šioje sankryžoje pėstieji gali įvertinti laiką, skirtą gatvei pereiti, ir stebėti po kiek sekundžių įsijungs leistinas šviesoforo signalas bei kiek laiko liko iki leistino signalo pabaigos, kad nepradėtų eiti per pėsčiųjų perėją laikui besibaigiant.

 Įrengtas šviesoforas su sekundžių laikmačiu tiksliai rodo laiką iki šviesoforo signalo pasikeitimo. Einant per Tilžės gatvę raudonas šviesoforo signalas pėsčiajam dega 50 sekundžių, žalias – 15 sekundžių, per P. Cvirkos gatvę – raudonas –39 sekundes, žalias –27 sekundes.

„Manau, kad šis  šviesoforas su laikmačiu pėstiesiems padės sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių Tilžės ir P. Cvirkos gatvių sankryžoje. Vairuotojų patogumui žalias signalas sukant iš Cvirkos gatvės dega ilgiau nei pėstiesiems, einantiems per Tilžės gatvę, todėl vairuotojai lengviau gali pasukti į dešinę – į Tilžės gatvę“, – sako UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius Tomas Petreikis.

Tomas Petreikis

 Tei­su­tis Ber­žins­kas, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Veik­los or­ga­ni­za­vi­mo ir pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas, priminė, kad policijos iniciatyva buvo uždaryta viena pėsčiųjų perėja iš P. Cvirkos gatvės sukant į kairę, todėl, pareigūno žodžiais, padidėjo pėsčiųjų srautas per dabartinę perėją.

Sužinojęs apie padidėjusį pėsčiųjų srautą perėjoje, Šiaulių meras Artūras Visockas paragino ieškoti techninių galimybių susidariusiai situacijai spręsti, įrengiant sekundžių laikmatį pėsčiųjų perėjoje. Tada „Šiaulių gatvių apšvietimas“ pasiūlė optimaliausią variantą – šviesoforą su laikmačiu, kurio laikai parinkti atsižvelgiant į transporto srautus bei sankryžos konfigūraciją ir suderinti taip, kad užtikrintų maksimalų sankryžos pralaidumą bei galimybę pėstiesiems saugiai kirsti gatvę.

 „Tokios naujovės, kai įrengiami šviesoforai su sekundžių laikmačiu pėstiesiems, užtikrina eismo dalyvių saugumą. Esant intensyviam srautui ir sukančiųjų, ir važiuojančiųjų Tilžės gatve, minėtos priemonės labai reikalingos“,– tvirtino T. Beržinskas.

Teisutis Beržinskas

Pareigūnas paaiškino, kodėl trijų šalių sankryžoje pėsčiųjų perėja buvo panaikinta. „Kada į kairę  sukdavo gretimai du automobiliai, vienas užstodavo pėsčiąjį, o kitas, nepamatęs, jį galėdavo pertrenkti, todėl buvo priimtas sprendimas uždrausti pėsčiųjų eismą, kad automobiliai nekeltų pavojaus pėstiesiems. Numatyta, jog didesnis pėsčiųjų srautas persikels į pėsčiųjų perėįą, kuri yra prieš „Saulės miesto“ pagrindinį įėjimą. Dabar pėstieji gali saugiai pereiti gatvę, be to, ženkliai padidėjo pralaidumas sukant iš Cvirkos gatvės į kairę“, – pokyčių privalumus vardijo T. Beržinskas.

Skaičiuojama, kad  Šiauliuose yra 36 vadinamosios juodosios dėmės (avaringiausios vietos, ku­rio­se per ket­ve­rius me­tus įvy­ko ne ma­žiau kaip ke­tu­ri įskai­ti­niai eis­mo įvy­kiai). Dauguma avaringiausių vietų yra sankryžose, reguliuojamose šviesoforais. „Šiaulių gatvių apšvietimui“ įrengus naujuosius šviesoforus nelaimių pavyksta išvengti. Ypač pasiteisina adaptyvūs šviesoforai, kuriuose apsaugoti posūkiai į kairę. „Policija pastebėjo, kad po šių šviesoforų įrengimo, eismo įvykių sankryžose beveik nebeliko. Skatiname, kad tokie šviesoforai būtų įrengti ir kitose sankryžose. Važiuojant pagal taisykles eismo įvykio tikimybė sumažėja iki minimumo, svarbu neskubėti, įvertinti situaciją ir tinkamai vadovautis šviesoforo signalu ir pėstiesiems, ir vairuotojams“,– patarė pareigūnas.     

Jis atkreipė dėmesį, kad žmogus kartais nesulaukia, kol įsižiebs žalias šviesoforo signalas, skuba per gatvę, pažeisdamas taisykles ir rizikuodamas sukelti eismo įvykį. O kai pėsčiasis mato, kad iki leistino šviesoforo signalo liko tik 3 sekundės, palaukia ir saugiai pereina gatvę. Senyvo amžiaus žmonės įsitikinę, kad dar liko kelios sekundės žalio signalo, gali neskubėdami saugiai pereiti gatvę.

„Šviesoforai su laikmačiu pėstiesiems labai populiarūs kituose miestuose, manau, kad jie pasiteisina ir Šiauliuose. Vienas iš policijos reikalavimų diegiamiems naujiems šviesoforams – jeigu yra galimybė, rodyti sekundes pėstiesiems, kad žmogus galėtų orientuotis, kiek sekundžių liko pereiti gatvę“,– tvirtino pareigūnas.