Finansinės ataskaitos

Įmonės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys siųstis
Įmonės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys siųstis
2018 m. metinis pranešimas siųstis
Sutrumpinta 2018 m. veiklos ataskaita siųstis