Informacija apie lėšas veiklai viešinti

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ siekdama teikti kokybiškas, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas bei palaikyti glaudų abipusį ryšį su gyventojais, viešina savo vykdomas veiklas.
Lėšos, skirtos:

  1. gyventojų supažindinimui ir informavimui apie UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ vykdomas naujas veiklas:
    1.1. automobilių parkavimo paslaugas Šiauliuose nuo 2023 m. gegužės 1 d.;
    1.2. gyvenamųjų ir negyvenamųjų objektų administravimo paslaugas (bendro naudojimo patalpų administratoriaus pasikeitimą);
  2. gyventojų supažindinimui ir informavimui su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ vykdomu Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektu, dalinai finansuojamu ES lėšomis;
  3. visuomenės informavimui apie eismą reglamentuojančių dokumentų pasikeitimus, kliūtis stebimose sankryžose, šviesoforų ar apšvietimo linijų reikšmingus gedimus, atjungimus ir kt.;

kurias UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų suteiktas veiklos viešinimo paslaugas: 2023 m. – 7002,29 Eur (be PVM).