„Šiaulių gatvių apšvietimas“ prisideda prie ekologiško ir tvaraus miesto kūrimo

Saulės elektrinė

„Šiaulių gatvių apšvietimas“, kartu su kitomis Šiaulių miesto savivaldybės valdomomis įmonėmis žengdamas koja kojon su žaliosios energijos naujovėmis, pradeda saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrengimo darbus. Elektrinė galės pagaminti iki 50 000 kilovatvalandžių elektros energijos per metus. Tokio kiekio užteks, kad visus metus galėtų veikti bent pusė Šiaulių miesto šviesoforų.

Sprendžiant klimato kaitos problemas vis didesnis dėmesys skiriamas atsinaujinančių energijos ištekių panaudojimo galimybėms. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti plėtra yra vienas iš strateginių valstybės energetikos politikos tikslų. Kadangi Lietuvoje beveik nėra iškastinio kuro, žaliosios energijos gamybai vis plačiau pasitelkiama vandens, vėjo ar saulės energija.

Šiaulių miestas siekia tapti kuo draugiškesniu aplinkai miestu. Miesto vadovai labai daug dėmesio skiria švaraus, žaliojo ir tvaraus miesto strategijos vystymui, palaiko visas iniciatyvas, kurios prisideda prie Šiaulių miesto ekologiškos aplinkos kūrimo. Viena iš tokių iniciatyvų – žaliosios energijos gamyba.

„Šiuo metu didieji miestai tarsi matomi kaip priešingybė natūraliai gamtai, todėl mūsų visų tiksluose turi būti punktai – mažinti taršą, taupyti išteklius, naudoti atsinaujinančios energetikos šaltinius. Tikiu, kad ilgainiui tai ne tik užtikrins mums tvarios aplinkos kūrimo kursą, bet ir leis mažinti išlaidas. Džiaugiuosi, kad aplinkai draugiškomis inovacijomis taip rūpinasi miestui pavaldžios bendrovės“, – sako Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

„Šiaulių gatvių apšvietimas“, siekdamas tapti gamtą tausojančia ir moderniu energijos panaudojimu pasižyminčia įmone, surado galimybę panaudoti gamybinės bazės pastatų ypatybes ekologiškos elektros energijos gamybai. Didelis gamybinių ir administracinių pastatų stogų plotas puikiai gali pasitarnauti saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės statybai.

 Įvertinus pastatų konstrukcijas ir stogo plotą, nuspręsta įsirengti 50 kW galingumo saulės elektrinę. Jau įvyko viešasis pirkimas ir pasirašyta saulės elektrinės įrengimo sutartis. Netrukus prasidės statybos darbai.

Iš saulės šviesos tiesiogiai gaunamai elektros energijai gaminti pasirinkti monokristaliniai 370W galios moduliai, sinerginiai trifaziai inverteriai, naudojami kartu su maitinimo optimizatoriais. Saulės moduliai ant bendrovės pastatų stogų  bus montuojami naudojant konstrukcijas, kurios pasižymi lengvu, tačiau tvirtu montavimu, nepažeidžiant stogo dangos.

Saulės elektrinės įrengimas bendrovei atsieis kiek daugiau nei 40 tūkst. Eur. Pirminiais skaičiavimais saulės elektrinė atsipirks per 8 metus. Pagaminta žalioji elektros energija sumažins poreikį naudoti energiją, kurios gamybos metu išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios anglies dvideginio (CO2) dujos. „Šiaulių gatvių apšvietimo“ pagamintas elektros energijos kiekis gali sumažinti CO2 emisiją 35 tonomis per metus.

Tai yra tik pradžia. Jei šis mūsų sprendimas pasiteisins, galvosime apie saulės elektrinės plėtrą. Įstatymais jau leista saulės pagalba elektros energiją gaminti nutolusiose nuo vartotojo vietose, tad galbūt ateityje svarstysime galimybę įsirengti saulės modulių parką ir gaminti žaliąją elektros energiją viso miesto gatvių apšvietimui, – ateities planais dalinasi bendrovės direktorius Tomas Petreikis.