Įmonės pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Vykdomi pirkimai

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pasiūlymus teikti iki

1.Elektros grandinių elementai2021-09-20

Vykdomi turto pardavimo aukcionai

UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas’’ skelbia nebetinkamo ir nebereikalingo materialaus turto pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcionas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis per elektroninių aukcionų vykdymo sistemą specialioje interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Parduodamas turtas:

 • VW TRANSPORTER Valst. Nr. ADT 911, registracijos data 1996-12-04, Defektai: nėra generatoriaus ir žvakių, kėbulas pažeistas rūdžių.
  Pradinė pardavimo kaina – 1000,00 Eur
  Garantinis įnašas – 100,00 Eur
  Kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur
 • VW TRANSPORTER Valst. Nr. CED 024, registracijos data 2000-11-22 Stovis geras. 
  Pradinė pardavimo kaina – 1000,00 Eur
  Garantinis įnašas – 100,00 Eur
  Kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur
 • VW CADDY Valst. Nr. AFZ 861, registracijos data 1998-10-22 Defektai: be akumuliatoriaus, stiprūs kėbulo pažeidimai.
  Pradinė pardavimo kaina – 600,00 Eur
  Garantinis įnašas – 100,00 Eur
  Kainos didinimo intervalas – 30,00 Eur
 • VW TRANSPORTER Valst. Nr. EDG 842, registracijos data 2000-09-07 Stovis geras.  Galiojanti techninė apžiūra.
  Pradinė pardavimo kaina – 1500,00 Eur
  Garantinis įnašas – 100,00 Eur
  Kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur
 • VW LT 35 Valst. Nr. BNR 769, registracijos data 2002-12-10. Defektai: variklio defektas.
  Pradinė pardavimo kaina – 600,00 Eur
  Garantinis įnašas – 100,00 Eur
  Kainos didinimo intervalas – 30,00 Eur

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2022-06-29  00:00:00 val. iki 2022-07-01 23:59:59 val.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-07-05,  9:00 val. pabaiga 2022-07-07 13:59 val.

Turto apžiūra galima darbo dienomis, darbo valandomis iki registracijos į aukcioną pabaigos Stadiono g. 2, Šiauliai. Dėl apžiūros laiko susitarti telefonu su Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus Viešųjų pirkimų specialiste Kristina Ilgauskiene mob. +37061245875.

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytinių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio garantinį įnašą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Aukciono rengėjas už parduodamo susidėvėjusio turto kokybę neatsako ir iš pirkėjo pretenzijų nepriima.

Turto pardavimo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo taisyklės

Turto pardavimo elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

 Skelbimo CVP IS data ir numeris Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2021-11-16,
Nr. 574127
DegalaiAtsisakoma pirkti iš CPO, nes CPO kataloge nustatyti siūlomų prekių (degalų) įsigijimo kriterijai neatitinka perkančiosios organizacijos reikalavimų. CPO kataloge nėra galimybės įsigyti kurą (benziną ir dyzeliną) iš degalinių nustatant bent 3 degalinių skaičių Šiaulių mieste. Įsigyjant degalus CPO LT kataloge negalime nurodyti degalinių skaičiaus reikiamame mieste, o tik pačius miestus arba magistralinius kelius. Dėl tokių CPO kataloge nustatytų kriterijų, bus neefektyvi ir neracionali perkančiosios organizacijos ūkinė veikla ir nebus pasiekti Viešųjų pirkimų įstatyme reikalaujami tikslai. Perkančiosios organizacijos vykdomi darbai yra skirtingose Šiaulių miesto dalyse, todėl yra svarbu, kad ir degalinės Šiaulių mieste butų ne vienoje, o keliose miesto vietose.
2021-12-06,
Nr. 577599
ElektromobilisAtsisakoma pirkti iš CPO, nes CPO kataloge nustatyti siūlomų prekių (t.y. elektromobilio) įsigijimo kriterijai neatitinka perkančiosios organizacijos reikalavimų. CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“, specifikacija „Lengvųjų elektromobilių pirkimas“, kuris skirtas pirkti M1 kategorijos, lengvąjį iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilį, o perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas – perkamos transporto priemonės kategorija –  krovininis N1 kategorijos automobilis.
2022-06-17,
Nr. 610308
ElektromobilisAtsisakoma pirkti iš CPO, nes CPO kataloge nustatyti siūlomų prekių (t.y. elektromobilio) įsigijimo kriterijai neatitinka perkančiosios organizacijos reikalavimų. CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“, specifikacija „Lengvųjų elektromobilių pirkimas“, kuris skirtas pirkti M1 kategorijos, lengvąjį iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilį, o perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas – perkamos transporto priemonės kategorija –  krovininis N1 kategorijos automobilis.