Įmonės pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Vykdomi pirkimai

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” įgyvendina Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0015. Pagal šį projektą įmonė perka:

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pasiūlymus teikti iki

1.

2021-04-06, 09.00

2.

2021-04-06, 10.00

3. Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo rangos darbai su projektavimu2021-03-16, 09.00

Vykdomi turto pardavimo aukcionai

Šiuo metu bendrovė turto pardavimo aukcionų nevykdo.

Turto pardavimo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo taisyklės

Turto pardavimo elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas