Viešųjų pirkimų informacija

Įmonės pirkimai vykdomi CVP IS sistemoje vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Visa informacija apie UAB “Šiaulių gatvių apšvietimas” vykdomus viešuosius pirkimus yra skelbiama Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP). Daugiau informacijos rasite čia:

Pirkimų suvestinė

Vykdomi pirkimai

Įvykdytų pirkimų procedūrų ataskaitos

Pagrindimai dėl atsisakymo pirkti iš CPO: Įmonės pagrindimai dėl atsisakymo pirkti iš CPO yra nurodomi pirkimo dokumentuose, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. nuo 2023 m. sausio 1 d.

Vykdomi turto pardavimo aukcionai

Įmonės turto pardavimo aukcionai vykdomi vadovaujantis Turto pardavimo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo taisyklėmis ir Turto pardavimo elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

Parduodamas turtas: Šiuo metu paskelbtų aukcionų nėra.