UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ paramos 2019 m. – 2023 m. neteikė.