UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ paramos 2019 m. – 2021 m. neteikė.