Įmonės registravimo pažymėjimas

Siekdama išlikti šiuolaikiškoje, dinamiškoje verslo aplinkoje, įmonė ne tik stengiasi gerai ir kokybiškai atlikti savo darbus, bet kartu nuolat  kelia savo darbuotojų kvalifikaciją.
Įmonės patirtį puikiai iliustruoja įgyti atitikties sertifikatai ir atestatai:


Ypatingo statinio rangovo kvalifikacijos atestatas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.
Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.


Atestatas eksploatuoti elektros įrenginius

Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0032, suteikiantis teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu.


Tarptautinė kompanija Peek Traffic, šiuo sertifikatu pažymi, kad UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” turi išmokytą personalą ir gali diegti, eksploatuoti bei programuoti EC-1 ir EC-2 šviesoforų valdiklius.