Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

Veiklos ataskaitos

Metinis pranešimas 2022 m.

Metinis pranešimas 2021 m.

Metinis pranešimas 2020 m.

Metinis pranešimas 2019 m.

Metinis pranešimas 2018 m.

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. I ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. II ketv.

Akcininko lūkesčiai

Lūkesčių raštas

Strateginis veiklos planas

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” 2023-2025 m. strateginis veiklos planas

Įstatai

Įstatai

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa

Darbuotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte sąrašas

Valdybos patvirtintų darbuotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte sąrašas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m. ataskaita

Kiti dokumentai

UAB “Šiaulių gatvių apšvietimas” specialistų atliekamų darbų, nepatenkančių į bendrovės akcininko finansuojamų (perkamų) paslaugų sąrašą, bet susijusių su bendrovei perduoto turto (gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo tinklų) apsauga nuo galimų pažeidimų privatiems juridiniams asmenims atliekant žemės kasimo darbus tokių tinklo apsaugos zonose, įkainių paskaičiavimo tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

UAB “Šiaulių gatvių apšvietimas” asmens duomenų tvarkymo taisyklės