Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

Veiklos ataskaitos

Metinis pranešimas 2020 m.

Metinis pranešimas 2019 m.

Metinis pranešimas 2018 m.

Metinis pranešimas 2017 m.

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. III ketv.

Akcininko lūkesčiai

Lūkesčių raštas

Įstatai

Įstatai

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. ataskaita

Kiti dokumentai

UAB “Šiaulių gatvių apšvietimas” specialistų atliekamų darbų, nepatenkančių į bendrovės akcininko finansuojamų (perkamų) paslaugų sąrašą, bet susijusių su bendrovei perduoto turto (gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo tinklų) apsauga nuo galimų pažeidimų privatiems juridiniams asmenims atliekant žemės kasimo darbus tokių tinklo apsaugos zonose, įkainių paskaičiavimo tvarkos aprašas