Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

Veiklos ataskaitos

Metinis pranešimas 2020 m.

Metinis pranešimas 2019 m.

Metinis pranešimas 2018 m.

Metinis pranešimas 2017 m.

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. II ketv

Akcininko lūkesčiai

Lūkesčių raštas

Įstatai

Įstatai

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. ataskaita