„Šiaulių gatvių apšvietimo“ planuose – ir viso miesto tinklų atnaujinimas, ir saulės elektrinė

T. Petreikis

Praėję metai „Šiaulių gatvių apšvietimui“ buvo sėkmingi: suplanuoti darbai įgyvendinti, pagrindiniai strateginiai ir finansiniai tikslai pasiekti. Apie nuveiktus darbus ir ambicingus planus ateičiai kalbamės su įmonės vadovu Tomu Petreikiu. Be darbo įmonėje dar ir kariu savanoriu tarnaujantis T. Petreikis sako, kad jo tarnybą savanorių krašto apsaugos pajėgose ir veiklą Savivaldybės įmonėje sieja tarnystė visuomenei bei viešojo intereso gynimas.

– Vadovaujate Savivaldybės bendrovei „Šiaulių gatvių apšvietimui“, o savo laisvalaikį skiriate kario savanorio tarnybai. Kas bendro tarp šių pareigų?

– Būdamas kariu savanoriu asmeniškai prisidedu prie Tėvynės gynybos ir saugumo užtikrinimo, kitaip tariant tarnauju Lietuvai ir jos žmonėms. Na o „Šiaulių gatvių apšvietimas“ prisideda prie saugios aplinkos kūrimo mieste, apšviesdamas gatves, pėsčiųjų perėjas, rūpinasi sklandžiu eismo organizavimu, stato modernius šviesoforus, atnaujina kelio ženklus. Žodžiu, kuria bendrąją miesto gerovę, tarnaujančią Šiauliams ir jo gyventojams. Gal tarnystė visuomenei ir sieja šias abi mano veiklas?

Direktorius Tomas Petreikis. „Šiaulių gatvių apšvietimas” archyvo nuotr.

– Pastaraisiais metais „Šiaulių gatvių apšvietimo“ bendrovė atsinaujino pati ir padarė daug gerų darbų miestui. Kokiose srityse pasiekta didžiausios pažangos?

– Gerų pavyzdžių yra ne vienas.

Didžiausiu iššūkiu tapo perduotas labai didelės vertės turtas – gatvių apšvietimo tinklai ir šviesoforai. Kartu su šiuo turtu prisiėmėme ne tik įsipareigojimą prisidėti prie Savivaldybės vykdomų viešųjų funkcijų įgyvendinimo, bet ir atsakomybę už turto valdymą bei atnaujinimą. Kartu su turtu atsirado ir papildomos turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios gerokai pakoregavo mūsų pelningumo rodiklius – metinės nusidėvėjimo sąnaudos siekia apie 400 tūkst. eurų tačiau net ir su stipriai išaugusiomis sąnaudomis, pavyko uždirbti 64 tūkst. eurų grynojo pelno.

Nusidėvėjimo sąnaudų dydžio sumą per metus įsipareigojome investuoti į patikėto turto atnaujinimą, taip išlaikysime esamą apšvietimo infrastruktūros būklę ar net ją pagerinsime. 2019 m. šį savo įsipareigojimą sėkmingai įvykdėme.

Įsigijome ir įdiegėme naują apšvietimo valdymo sistemą, pakeitusią seną, dar sovietmetį menantį valdymo pultą. Dabar nuotoliniu būdu miesto apšvietimą įjungianti ir išjungianti sistema leidžia reguliuoti apšvietimo intensyvumą – kai reikia, jį sumažina bei padeda stebėti šviestuvus, jei jie turi nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkciją. Iki 2019 m. pabaigos modernizavome ir į šią sistemą prijungėme dalį apšvietimo valdymo spintų.

Keisdami nusidėvėjusius kabelius, įrengdami naujas apšvietimo atramas bei LED žibintus, pradėjome miesto apšvietimo tinklo rekonstrukciją. 2018 – 2019 m. modernizavome apšvietimą dalies Tilžės ir K. Donelaičio gatvių, Bačiūnų gatvės atkarpos tarp Pramonės iki Žaliasodžių gatvių. Gegužių gatvė – pirmoji, kurioje pilnai atlikta apšvietimo rekonstrukcija, naujai apšvietėme 20 lopšelių-darželių teritorijų.

Apšvietimo tinklo modernizavimo darbai
Sauliaus Jankausko nuotr.

Rūpindamiesi eismo dalyvių saugumu ir teikdami jam prioritetą, įrengėme šviesoforus su nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkcija bei vaizdo detektoriais valdomus šviesoforų postus. Dabar Šiauliuose yra 17 nuotoliniu būdu stebimų ir transporto detektoriais valdomų sankryžų. 2017 m. baigėme diegti 13 sankryžų apimančią šviesoforų nuotolinės stebėsenos ir valdymo sistemą, kuri padeda ne tik nuotoliniu būdu stebėti šviesoforų darbą, bet ir koreguoti jų ciklus, šalinti sutrikimus. Į šią sistemą ateityje bus įtraukiami visi naujai įrengiami ar modernizuojami šviesoforų postai.  2018 m. Žemaitės gatvėje nuo Dubijos iki Aušros alėjos įdiegėme koordinuotą šviesoforų valdymą, vadinamąją žaliąją bangą, kuri tęsiasi per keturias sankryžas.  2019 m. įrengėme naują šviesoforą Baltų – Statybininkų gatvių sankryžoje, rekonstravome Vytauto – Draugystės prospekto sankryžos šviesoforą. Iš viso įmonė prižiūri 49 šviesoforų postus, iš kurių 15 – adaptyvių.

Nebūtume tiek naudingų darbų nuveikę be supratingo miesto Savivaldybės požiūrio į bendrovę ir jos veiklą. Už dalykinį bendradarbiavimą esame dėkingi merui Artūrui Visockui, miesto Tarybos nariams, administracijos direktoriui Antanui Bartuliui, skyrių vedėjams ir darbuotojams.

 – 2019 m. pabaigoje visuomenei pristatėte naujai įrengtą Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centrą, įsigijote eismo modeliavimo programos modulį. Ar šios naujovės pasiteisino?

Pasiteisino, nes dirbame operatyviau ir efektyviau. Eismo ir apšvietimo stebėsenos bei valdymo centrevisą parąvaizdo stebėjimo kameromis stebime 12 sankryžų, nuotoliniu būdu valdome 25 šviesoforų postus. Kai dėl eismo įvykio, kelio remonto ar švenčių metu susidaro automobilių spūstys, koreguojame šviesoforų darbo režimą.  Šviesoforų darbo režimo stebėsenos programa įspėja operatorių apie šviesoforo ar jo komponentų gedimus, o apšvietimo sistemos darbo stebėsenos ir valdymo sistema – apie apšvietimo sistemos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus apšvietimo linijoje, leidžia įjungti ir išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu.

Eismo modeliavimo programa padeda sumodeliuoti optimaliausią šviesoforų ciklų ir laikų derinį, kad būtų pasiektas maksimalus sankryžos pralaidumas, užtikrinant sankryžos saugumą ir atsižvelgiant į esamus transporto ir pėsčiųjų srautus. Su šia programa valdomas eismas ir sukonfigūruotos šviesoforų fazės Vytauto – Draugystės, Baltų – Statybininkų, Tilžės – Pakruojo – Aušros, Pramonės – Serbentų, Gegužių – Lyros – Gytarių gatvių sankryžose.

– Ankstesniais metais bendrovė vykdė kelio ženklų renovaciją, įrengė naujus, ES kokybės normatyvus atitinkančius kelio ženklus. Koks dabar yra gatvių ženklinimo kelio ženklais poreikis?

– Ankstesnės renovacijos metu buvo pakeista apie 3630 kelio ženklų. Gatvių ženklinimo kelio ženklais poreikis nuolat augo, kartu augo ir bendrovės prižiūrimų kelio ženklų skaičius. 2019 m. pabaigoje  aptarnavome daugiau kaip 7672 kelio ženklus. Kelio ženklų būklę nuolat stebime, atnaujiname reikalavimų neatitinkančius kelio ženklus.

Optimizavus įmonės valdymo procesus, pavyko ženkliai sumažinti kelio ženklų priežiūros kaštus. Šios paslaugos kaina sumažinta tris kartus. Tai leido įmonei konkuruoti rinkoje su kitais paslaugų teikėjais ir laimėti Savivaldybės skelbtus ženklų priežiūros ir įrengimo konkursus. Nepaisant to, kad paslaugas teikiame konkurencinga rinkoje kaina, bendrovė dirba pelningai.

– Kasmet dalį lėšų skiriate apšvietimo tinklui modernizuoti ir nuosekliai jį atnaujinate. Kokie darbai ir iššūkiai laukia artimiausiu metu?

– Bendrovė yra įsipareigojusi kasmet apšvietimo tinklo ir šviesoforų atnaujinimui skirti lėšų dalį, lygią įrengimų metiniam nusidėvėjimui. Atliekamų darbų apimtis priklauso nuo viešųjų pirkimų būdu įsigytų medžiagų kainos ir darbų sudėtingumo. Preliminariai planuojame atnaujinti po 8 – 10 kilometrų apšvietimo linijų, kartu įrengsime kabelius apsauginiuose vamzdžiuose, cinkuotas atramas, LED šviestuvus ir apšvietimo valdymo spintas, taip pat ir šviesoforų postus. Konkrečius atnaujinamus objektus derinsime su Savivaldybės administracija, atsižvelgdami į Savivaldybės vykdomus gatvių, šaligatvių remonto ir atnaujinimo darbus. Minėtus darbus koordinuosime ir su juos atliekančiais rangovais. Naujo apšvietimo tinklo, kryptinio apšvietimo, naujų šviesoforų postų įrengimui ir bendrovei nuosavybės teise nepriklausančių šviesoforų postų rekonstrukcijai Šiaulių miesto savivaldybė skelbs viešųjų pirkimų konkursus, kuriuose planuojame dalyvauti.

Tačiau neketiname apsiriboti tik dalies apšvietimo tinklo atnaujinimu. Siekdami greičiau modernizuoti visus miesto apšvietimo tinklus, ieškome galimybių gauti papildomų lėšų pagal ES finansuojamas Energinio efektyvumo skatinimo priemones, taip pat svarstome lėšų skolintis. Jau baigiame parengti Šiaulių miesto apšvietimo tinklo modernizavimo investicinį projektą. Įvertinę projekto atsiperkamumą bei įmonės finansines galimybes, teiksime pasiūlymą Šiaulių miesto savivaldybei, kad ši pritartų šiam apšvietimo modernizavimo būdui.

– „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nuolat ieško technologinių sprendimų, kaip kuo efektyviau panaudoti elektros energiją ir ją taupyti, nes energinis efektyvumas yra vienas iš rodiklių, apibrėžiančių paslaugos kokybę ir palankų kainos ir kokybės santykį. Ar pažangą planuojate ir šioje srityje?

 – Energinio efektyvumo bendrovė siekia iš esmės modernizuodama apšvietimo tinklus – diegdama šiuolaikinę išteklius tausojančią apšvietimo valdymo sistemą bei keisdama šiuo metu naudojamus šviestuvus į efektyvesnius LED šviestuvus. Ir toliau diegsime energiją taupančias technologijas ir pažangias informacines sistemas, tobulinsime apšvietimo tinklų ir šviesoforų sistemų valdymą ir priežiūrą. Siekdami tobulinti šviesoforų sistemų valdymą bei stebėti eismą, didelio eismo intensyvumo sankryžose planuojame įrengti vaizdo stebėjimo kameras.  Be to, bendrovė planuoja įrengti saulės elektrinę ant įmonės pastatų stogo ir taip prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir panaudojimo. Planuojame, kad įrengtos saulės jėgainės pajėgumų užteks vidiniams įmonės elektros energijos poreikiams. Tam reikėtų 75 kW saulės jėgainės, kurią įrengus išlaidos elektros energijai sumažėtų 72%. Planuojamą 10 metų trukmės saulės jėgainės atsipirkimą pagreitintų įsigyti elektromobiliai, kurių įkrovimui būtų naudojama šios jėgainės pagaminta elektros energija. Ateityje neatmetame galimybės saulės energiją naudoti ir miesto reikmėms – gatvių apšvietimui bei šviesoforams.