UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ standartizavo ir sertifikavo savo veiklą

Šių metų liepos 1 d. Bendrovei išduoti ISO 9001 (kokybės vadybos standarto) ir ISO 14001 (aplinkos vadybos sistemos) sertifikatai, patvirtinantys, kad įmonės veikla vykdoma pagal tarptautinius standartų reikalavimus.

Bendrovei plečiant savo veiklų spektrą tapo itin svarbu tinkamai kontroliuoti įmonėje vykstančius verslo procesus. Veiklos standartizavimas reiškia, kad įmonė sistemingai ir efektyviai valdys savo veiklą bei užtikrins aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę.

Kokybės vadybos sistemos įdiegimas yra strateginis bendrovės sprendimas, siekiant pagerinti jos bendrąjį veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą tvarios plėtros iniciatyvoms. ISO 9001:2015 – tai kokybės valdymo standartas, reglamentuojantis įmonės kokybės kontrolės sistemą, vidinę tvarką ir valdymą. Sertifikavusi savo veiklą pagal šį standartą, bendrovė garantuoja, kad jos veikla ir paslaugų kokybė yra griežtai kontroliuojama“, – paaiškina bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vadovas Giedrius Popovas.

Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje išskirtinis dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimui. Įmonei išduotas Aplinkos vadybos sistemos sertifikatas patvirtina, kad įmonės veikla organizuojama laikantis visų aplinkosauginių reikalavimų, atliekant darbus tausojama ir saugoma gamta, naudojamos medžiagos ir  gaminiai yra saugūs, o veikloje susidarančios pavojingos medžiagos tvarkomos taip, kad keltų aplinkai kuo mažesnį pavojų.

Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) kūrimas padeda išsiaiškinti, nustatyti ir suaktyvinti įmonėje esančias technologines, technines ir organizacines galimybes, kurios gali būti panaudojamos sprendžiant aplinkos problemas. Įdiegta AVS leidžia organizuotai ir nuosekliai spręsti aplinkosaugos problemas bei įmonės poveikį aplinkai“ – Aplinkosaugos vadybos sistemos ypatumus vardina projektų vadovė M. Brazlauskienė.

Kiekvienas veiklos procesas yra sudėtingas kelias siekiant tikslo, o standartas yra tarsi planas, nurodantis, kaip ekonomiškiausiai, efektyviausiai ir saugiausiai to tikslo turime siekti, – teigia bendrovės direktorius T. Petreikis, – teikiamų paslaugų kokybės gerinimo link ėjome kryptingai, nuolat stebėjome, vertinome ir tobulinome verslo procesus, efektyvinome veiklą. Ir viso šio darbo rezultatas ir įvertinimas – suteikti ISO sertifikatai, perkeliantys įmonę į aukštesnį konkurencinį lygį“  .