Įmonės veiklos ištakos

Įmonės veiklos pradžia galima laikyti 1986 metus, kai buvo įkurta „ Šiaulių valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“ (GAETĮ).

Iki 1986 metų pradžios Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklus eksploatavo „Kelių eksploatacijos valdyba“, kurioje buvo gatvių apšvietimo kapitalinio remonto ir eksploatacijos barai. Komunalinio ūkio ministerijos įsakymu Nr.715, 1986-01-01 buvo įkurta „Šiaulių valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“ (GAETĮ).

Iš Kelių eksploatacijos valdybos buvo perimtos šios funkcijos:

  • miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija;
  • miesto elektrinių bei elektroninių laikrodžių eksploatacija;
  • švieslentės eksploatacija;
  • miesto iliuminacija.

1987 metais baigiama gamybinės bazės statyba, naujame pastate įkuriamas neoninio dekoratyvinio apšvietimo dirbinių gamybos baras. Tais pačiais metais įmonei perduodami eksploatuoti miesto fontanai. Prasidėjo sparti gatvių apšvietimo elektros tinklų plėtra. Jau 1988 m. įrengta 12,2 km naujų apšvietimo linijų, sumontuoti 609 nauji šviestuvai. 

1989-01-01 įmonė, pirmoji iš Lietuvos Komunalinio ūkio įmonių, pasirašo nuomos rangos sutartį su Komunalinio ūkio valdyba ir tampa savarankiška ūkiskaitine įmone. Dirbantiesiems atsiranda galimybė mokėti pagal jų atliktą darbą, kyla darbo našumas.

1988/1989 metais rekonstruotas budinčiosios tarnybos centrinis gatvių apšvietimo valdymo pultas.

1990 m. Sovietų Sąjungai paskelbus ekonominę blokadą, įmonei tampa sudėtinga įsigyti reikiamų medžiagų, vykdyti neatidėliotinus gatvių apšvietimo remonto bei eksploatacijos darbus. Tačiau net ir tais sunkiais metais buvo įrengta 7,9 km naujų apšvietimo linijų.

1991-01-01 Komunalinio ūkio valdyba nutraukia nuomos sutartį, o įmonė registruojama kaip „Valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“. 1991-04-04 įmonei suteikiamas specialios paskirties statusas, įmonei suteikiamas naujas pavadinimas: „Valstybinė gatvių apšvietimo įmonė“.

Šiaulių miesto valdybos potvarkiu nuo 1994 m. vasario 1 d. įmonei perduotos eksploatuoti miesto eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai ir šviesoforai).

1995-03-13 vėl keičiamas įmonės statusas. Ji tampa UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, kurios savininkas ir 100 % akcijų turėtojas yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Apšvietimo tinklo modernizavimas

Nuo įmonės įsteigimo iki 2019 m. kartu su Šiaulių elektros tinklais (vėliau – AB „VST“, AB „Lesto“, AB „Elektros skirstymo operatorius“) oro linijos buvo keičiamos saugesnėmis kabelinėmis ar oro kabelinėmis linijomis. 2021 m. pabaigoje apšvietimo tinklo atvirų oro linijų buvo likę mažiau kaip 8 proc.

2004 – 2006 m. atliktas pirmasis gatvių apšvietimo tinklo modernizavimas: šviestuvai su gyvsidabrio lempomis pakeisti į šviestuvus su aukšto slėgio natrio garų lempomis, rekonstruotas apšvietimo tinklas. Dėl rekonstrukcijos bendra įrengtoji galia tuo metu sumažėjo vidutiniškai 1200 kW, tai leido žymiai sumažinti elektros energijos sąnaudas miesto apšvietimui.
2015 m. įrengiant naują apšvietimą pradėti naudoti šviesos diodų (LED – light emitting diodes) 6 šviestuvai. Pirmieji LED šviestuvai įrengti Korsako g. Vaikų globos namų teritorijoje.
2018 m. pradėtas naujasis apšvietimo sistemos modernizavimo etapas. Įsigyta ir įdiegta nauja
apšvietimo valdymo sistema, Iki 2021 m. pabaigos modernizuota ir į sistemą pajungta 46 iš 127 apšvietimo valdymo spintų.
Pradėta ir apšvietimo tinklo rekonstrukcija įrengiant naują apšvietimo tinklą – tiesiant kabelius, įrengiant naujas apšvietimo atramas bei LED žibintus.
2018–2021 m. modernizuota daugiau kaip 50 iš 385 km apšvietimo linijų, apšviestos 25 švietimo įstaigų teritorijos. Bendras Šiaulių miesto apšvietimo tinklo fizinio nusidėvėjimo lygis yra pakankamai nedidelis – apie 35 proc., kadangi tinklas nuolat prižiūrimas ir atnaujinamas.

Šviesoforų modernizavimas

2008 metais pradėti įrengti šviesoforų postai su transporto detektoriais. Pirmoji sankryža su į kelio dangą įmontuotu transporto detektoriumi įrengta Tilžės – Aukštosios – J. Jablonskio sankryžos papildomoje posūkio į kairę juostoje. O nuo 2014 m. pradėti diegti šviesoforų valdikliai su nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkcija bei įrengiami vaizdo detektoriais valdomi šviesoforų postai, teikiant prioritetą eismo dalyvių saugumui.
2017 m. baigta diegti šviesoforų nuotolinės stebėsenos ir valdymo sistema. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. į bendrą šviesoforų valdymo sistemą įtraukta 27 šviesoforų postai, iš jų 24 šviesoforų postai yra adaptyvūs, t. y. turi transporto detekcijos sistemas, 25 sankryžų transporto srautai stebimi vaizdo stebėjimo kameromis.

Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras

2019 m. pabaigoje visuomenei pristatytas naujai įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras, kuriame 2021 m. pabaigoje vaizdo stebėjimo kameromis buvo stebimos 25 sankryžos, 31 šviesoforų postas gali būti valdomas nuotoliniu būdu. Apšvietimas valdomas per 49 modernizuotas apšvietimo valdymo spintas, sujungtas su centriniu valdymo punktu bevieliu ryšiu.

Gatvių valymo veikla

2020 m. pradėta vykdyti nauja veikla – mechanizuotas gatvių valymas vakuuminiais gatvių ir šaligatvių valymo įrenginiais, kuriuos Bendrovei patikėjimo teise perdavė Šiaulių miesto savivaldybė.
2021 m. plečiant veiklos apimtis ir gerinant paslaugos kokybę, Bendrovė savo lėšomis įsigijo papildomą gatvių valymo mašiną su vakuuminiu įrenginiu.

Informacija atnaujinta: 2022-05-04