Įmonės veiklos pradžia galima laikyti 1986 metus, kai buvo įkurta „ Šiaulių valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“ (GAETĮ).

Iki 1986 metų pradžios Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklus eksploatavo „Kelių eksploatacijos valdyba“, kurioje buvo gatvių apšvietimo kapitalinio remonto ir eksploatacijos barai. Komunalinio ūkio ministerijos įsakymu Nr.715, 1986-01-01 buvo įkurta „Šiaulių valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“ (GAETĮ).

Iš Kelių eksploatacijos valdybos buvo perimtos šios funkcijos:

  • miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija;
  • miesto elektrinių bei elektroninių laikrodžių eksploatacija;
  • švieslentės eksploatacija;
  • miesto iliuminacija.

1987 metais baigiama gamybinės bazės statyba, naujame pastate įkuriamas neoninio dekoratyvinio apšvietimo dirbinių gamybos baras. Tais pačiais metais įmonei perduodami eksploatuoti miesto fontanai. Prasidėjo sparti gatvių apšvietimo elektros tinklų plėtra. Jau 1988 m. įrengta 12,2 km naujų apšvietimo linijų, sumontuoti 609 nauji šviestuvai. 

1989-01-01 įmonė, pirmoji iš Lietuvos Komunalinio ūkio įmonių, pasirašo nuomos rangos sutartį su Komunalinio ūkio valdyba ir tampa savarankiška ūkiskaitine įmone. Dirbantiesiems atsiranda galimybė mokėti pagal jų atliktą darbą, kyla darbo našumas.

1988/1989 metais rekonstruotas budinčiosios tarnybos centrinis gatvių apšvietimo valdymo pultas.

1990 m. Sovietų Sąjungai paskelbus ekonominę blokadą, įmonei tampa sudėtinga įsigyti reikiamų medžiagų, vykdyti neatidėliotinus gatvių apšvietimo remonto bei eksploatacijos darbus. Tačiau net ir tais sunkiais metais buvo įrengta 7,9 km naujų apšvietimo linijų.

1991-01-01 Komunalinio ūkio valdyba nutraukia nuomos sutartį, o įmonė registruojama kaip „Valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė“. 1991-04-04 įmonei suteikiamas specialios paskirties statusas, įmonei suteikiamas naujas pavadinimas: „Valstybinė gatvių apšvietimo įmonė“.

Šiaulių miesto valdybos potvarkiu nuo 1994 m. vasario 1 d. įmonei perduotos eksploatuoti miesto eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai ir šviesoforai).

1995-03-13 vėl keičiamas įmonės statusas. Ji tampa UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, kurios savininkas ir 100 % akcijų turėtojas yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Apšvietimo tinklo modernizavimas

Nuo įmonės įsteigimo iki dabar kartu su Šiaulių elektros tinklais (vėliau – AB „VST“, AB „Lesto“, AB „Elektros skirstymo operatorius“) oro linijos keičiamos saugesnėmis kabelinėmis ar oro kabelinėmis linijomis. 2018 m. pabaigoje buvo likę nekabelizuota apie 10 proc. apšvietimo tinklo linijų.

2004 – 2006 m. atliktas pirmasis gatvių apšvietimo tinklo modernizavimas: šviestuvai su gyvsidabrio lempomis pakeisti į šviestuvus su aukšto slėgio natrio garų lempomis, pakeisti gelžbetonio atramų šviestuvų tvirtinimo kronšteinai į cinkuotus, paaukštintos skveruose ir kiemuose žibintų atramos iki 6 m aukščio, pakeisti visų šviestuvų pajungimo laidai, naujoms ir modernizuojamoms apšvietimo linijoms įrengti cinkuoti šviestuvų stovai. Sumontuoti šviestuvai su aukšto slėgio natrio garų lempomis buvo žymiai ekonomiškesni, geresni jų šviesotechniniai parametrai, vartojo mažesnę galią, lyginant su buvusiais gyvsidabrio šviestuvais. Dėl rekonstrukcijos bendra įrengtoji galia tuo metu sumažėjo vidutiniškai 1200 kW, tai leido žymiai sumažinti elektros energijos sąnaudas miesto apšvietimui.

2015 m. įrengiant naują apšvietimą pradėti naudoti šviesos diodų (LEDlight emitting diodes) šviestuvai. Pirmieji LED šviestuvai įrengti Korsako g. Vaikų globos namų teritorijoje.

2018 m. pradėtas naujasis apšvietimo sistemos modernizavimo etapas. Įsigyta ir įdiegta nauja apšvietimo valdymo sistema, pakeitusi seną, dar sovietmetį menantį valdymo pultą. Naujosios sistemos funkcionalumas leidžia ne tik įjungti – išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu, bet ir sumažinti apšvietimo intensyvumą ar stebėti kiekvieną šviestuvą (jei jis turi nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkciją). Iki 2018 m. pabaigos modernizuota ir į sistemą pajungta 12 iš 126 apšvietimo valdymo spintų. Pradėta ir apšvietimo tinklo rekonstrukcija įrengiant naują apšvietimo tinklą – tiesiant kabelius, įrengiant naujas apšvietimo atramas bei LED žibintus. Pirmoji pilnai apšvietimo rekonstrukcijai pasirinkta Gegužių g. Rekonstruotas ir 11-os ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų apšvietimas

Šviesoforų modernizavimas

1996 – 2006 metais atliktas šviesoforų atnaujinimas, kurio metu rekonstruoti šviesoforai ir jų valdymo įranga dvidešimt penkiose sankryžose.

Nuo 2004 metų, atnaujinant ir naujai montuojant šviesoforus, pradėti įrengti tik labai patikimi, gerai matomi šviesos diodų šviesoforai, kurie yra žymiai ekonomiškesni, ryškesni ir tarnauja 10 kartų ilgiau nei šviesoforai su kaitrinėmis lempomis. Morališkai ir fiziškai susidėvėję šviesoforų valdymo įrenginiai mieste pakeisti moderniais EC-1 tipo valdikliais.

2008 metais pradėti įrengti šviesoforų postai su transporto detektoriais. Pirmoji sankryža su į kelio dangą įmontuotu transporto detektoriumi įrengta Tilžės – Aukštosios – J. Jablonskio sankryžos papildomoje posūkio į kairę juostoje. O nuo 2014 m. pradėti diegti šviesoforų valdikliai su nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkcija bei įrengiami vaizdo detektoriais valdomi šviesoforų postai, teikiant prioritetą eismo dalyvių saugumui.

2008 – 2018 m. Šiaulių mieste įrengta 15 nuotoliniu būdu stebimų ir transporto detektoriais valdomų sankryžų.

2017 m. baigta diegti 13 sankryžų apimanti šviesoforų nuotolinės stebėsenos ir valdymo sistema, kurios pagalba galima ne tik nuotoliniu būdu stebėti šviesoforų darbą, bet ir juos koreguoti ciklus, šalinti sutrikimus. Į šią sistemą bus įtraukiami visi naujai įrengiami ar modernizuojami šviesoforų postai.

2018 m. Žemaitės g. nuo Dubijos iki Aušros al. įdiegtas koordinuotas šviesoforų valdymas (vad. „žalioji banga“), apimantis 4 sankryžas.

Kelio ženklų renovacija

1998 – 2002 metais buvo vykdoma kelio ženklų renovacija, įrengiant naujus, atitinkančius ES kokybės normatyvus, kelio ženklus. Renovacijos metu pakeista apie 3630 kelio ženklų. Gatvių ženklinimo kelio ženklais poreikis nuolat augo, kartu augo ir Bendrovės aptarnaujamų kelio ženklų skaičius. 2018 m. pabaigoje Bendrovė aptarnavo daugiau kaip 7692 kelio ženklus. Kelio ženklų būklė nuolat stebima, reikalavimų neatitinkantys kelio ženklai nuolat atnaujinami.

Informacija atnaujinta: 2019-12-05