Įmonės pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Vykdomi pirkimai

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pasiūlymus teikti iki

1.

Vykdomi turto pardavimo aukcionai

UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas’’ skelbia nenaudojamo materialaus turto pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcionas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis per elektroninių aukcionų vykdymo sistemą specialioje interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Turto apžiūra galima darbo dienomis, darbo valandomis iki registracijos į aukcioną pabaigos Stadiono g. 2, Šiauliai. Dėl apžiūros laiko susitarti telefonu su Kristina Ilgauskiene mob. +370 612 45 875.

PARDUODAMAS TURTAS

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

 Skelbimo CVP IS data ir numeris Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2021-11-16,
Nr. 574127
DegalaiAtsisakoma pirkti iš CPO, nes CPO kataloge nustatyti siūlomų prekių (degalų) įsigijimo kriterijai neatitinka perkančiosios organizacijos reikalavimų. CPO kataloge nėra galimybės įsigyti kurą (benziną ir dyzeliną) iš degalinių nustatant bent 3 degalinių skaičių Šiaulių mieste. Įsigyjant degalus CPO LT kataloge negalime nurodyti degalinių skaičiaus reikiamame mieste, o tik pačius miestus arba magistralinius kelius. Dėl tokių CPO kataloge nustatytų kriterijų, bus neefektyvi ir neracionali perkančiosios organizacijos ūkinė veikla ir nebus pasiekti Viešųjų pirkimų įstatyme reikalaujami tikslai. Perkančiosios organizacijos vykdomi darbai yra skirtingose Šiaulių miesto dalyse, todėl yra svarbu, kad ir degalinės Šiaulių mieste butų ne vienoje, o keliose miesto vietose.
2021-12-06,
Nr. 577599
ElektromobilisAtsisakoma pirkti iš CPO, nes CPO kataloge nustatyti siūlomų prekių (t.y. elektromobilio) įsigijimo kriterijai neatitinka perkančiosios organizacijos reikalavimų. CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“, specifikacija „Lengvųjų elektromobilių pirkimas“, kuris skirtas pirkti M1 kategorijos, lengvąjį iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilį, o perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas – perkamos transporto priemonės kategorija –  krovininis N1 kategorijos automobilis.
2022-06-17,
Nr. 610308
ElektromobilisAtsisakoma pirkti iš CPO, nes CPO kataloge nustatyti siūlomų prekių (t.y. elektromobilio) įsigijimo kriterijai neatitinka perkančiosios organizacijos reikalavimų. CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“, specifikacija „Lengvųjų elektromobilių pirkimas“, kuris skirtas pirkti M1 kategorijos, lengvąjį iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilį, o perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas – perkamos transporto priemonės kategorija –  krovininis N1 kategorijos automobilis.